Demokrasi

Sosyal Hak Bağlaminda Seçimler Ve Klientalizm

“Demokrasi insanları sayar, halbuki onları tartmak gerekir.” 20. Yüzyılın en önemli filozofları arasında yer alan Ludwig Wittgenstein içerisinde bulunduğumuz çağı bu cümleye sığdırmayı başarmış desek yanlış olmayacak sanırım.

Demokrasi
Hukuk

Arabulucuk: Günümüz Hukukunda Arabuluculuğun Önemi

Herhangi bir sebeple, normal şartlarda sağlıklı iletişim kuramayan insanların tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından bir araya getirilerek uzlaştırmaya çabaları hukuk sistemizin işleyişi açısından önemli çözüm yöntemidir.

Devam
Demokrasi

Sosyal Hak Bağlaminda Seçimler Ve Klientalizm

“Demokrasi insanları sayar, halbuki onları tartmak gerekir.” 20. Yüzyılın en önemli filozofları arasında yer alan Ludwig Wittgenstein içerisinde bulunduğumuz çağı bu cümleye sığdırmayı başarmış desek yanlış olmayacak sanırım.

Devam
Hukuk

AB - Türkiye Geri Kabul Anlaşması Ve Hukukun Doğası

Hukuk alanında her maddenin zaman içerisinde aşınması ve açıklarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bu hukukun doğasında vardır. Önemli olan bu açıklıkları iyi analiz ederek masada veya sahada kaybedilmiş bir davayı tekrar kazanabilme yeteneğine sahip olabilmektir.

Devam
Hukuk

Yeni Hükümet Sistemi: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Ve İhraçlar

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1924, 1961 ve 1982 anayasaları olmak üzere 3 farklı anayasa deneyimlemiştir.

Devam
Ulusal Güvenlik

Ulusal Güvenlik, Ulusal Kararlılık Ve TBMM

Türkiye Cumhuriyeti 1995 yılında ulusal güvenliğine tehdit oluşturan Yunanistan’ın eylemlerini göz önünde bulundurarak uluslararası hukukta “Casus belli” diye adlandırılan “Savaş sebebini” TBMM’de oylamış ve kabul edilmiştir.

Devam