Blog

Demokrasi

Sosyal Hak Bağlaminda Seçimler Ve Klientalizm

“Demokrasi insanları sayar, halbuki onları tartmak gerekir.” 20. Yüzyılın en önemli filozofları arasında yer alan Ludwig Wittgenstein içerisinde bulunduğumuz çağı bu cümleye sığdırmayı başarmış desek yanlış olmayacak sanırım.

Devam