Blog

Hukuk

Sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunda vatandaş lehine karar!

Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar doğrultusunda trafik kazası geçiren vatandaşların araçta oluşan hasara ilişkin değer kaybı tazminatları yeniden düzenlenmek durumunda kalacak. Öncesindeki mevzuat gereği ‘Genel Şartlar’ kural olarak belirleyiciydi. Sigortalıların aleyhine olan bu hükmü Anayasa Mahkemesi, 90 ve 92’nci maddeleri oy birliği ile iptal ederek karara bağladı.

Devam
Hukuk

Hukuki Uygulamalarda Teknolojik Dönüşüm: Elektronik Sözleşmeler

Dünya genelinde, hukuki süreçlerin dönüşümü konusunda en önemli konusunda, hukukun, teknoloji ile olan uyumluluğu gelmektedir. Hem hukukun kendi içerisindeki konularda hem de hukuki boyutu söz konusu olan işlemlerde teknolojik dönüşüm, modern dünyanın bir gerçeği olmaktadır. Bu konuda dikkati çeken unsurlardan biri de giderek kullanım ivmesi daha da artan elektronik sözleşmelerdir.

Devam
Hukuk

Çalışma Hayatında Cinsiyet Ayrımcılığının Ulusal Ve Uluslararası Anlamda Durumu

Kadının toplumdaki yüksek değeri aşikar olmakla birlikte son yıllarda dünya genelinde yaşanan kadın cinayetleri ve toplumun her alanındaki cinsiyet ayrımcılığı sorunları, BM ve AB’nin, 2021 yılında, kesin çözüm arayışı içerisinde olacağı konular olarak dikkati çekmektedir.

Devam
Hukuk

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ Saldırıları ve İşgalinin Hukuksuzluğu

Ermenistan’ın, son bir aylık süre zarfında gerçekleştirdiği kanlı operasyonlar, hali hazırda işgalci kimliğini kaybetmemiş olan bu ülkenin, ne denli büyük bir hukuksuzluk neticesinde bu eylemleri gerçekleştirdiğini göstermektedir.

Devam
Hukuk

Yine Yeni Yeniden - İdam Cezası Tartışmaları

Geçtiğimiz günlerde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin bir kez daha dile getirdiği idam cezasının uygulanmasına yönelik söylemler, mevcut süreçte tekrar kamuoyunun gündemine geldi.

Devam
Hukuk

Doğu Akdenizdeki Güç Mücadeleleri ve Uluslararası Hukuk Boyutu

Doğu Akdeniz’deki güç mücadelesi, siyasi, askeri ve ekonomik açıdan, mevcut dünya siyasetinin önde gelen aktörlerinin, bir numaralı gündem maddesidir

Devam
Hukuk

2021 ve İcra Öngörüleri

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Dünya’daki tüm ekonomileri derinden sarsan bir pandemi süreci yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Her ülke kendi gücü nispetinde şirketlere ve vatandaşlarına belli destekler sağladılar.

Devam
Hukuk

Türkiye’nin Kıdem Tazminatı Sorununun Ab Üyelik Sürecine Etkisi

Türkiye, kıdem tazminatı konusunun sürekli olarak değişiklikler arz ettiği bir ülke olarak dikkati çekmektedir.

Devam
Hukuk

Brexit’in Hukuki Boyutu: AB ve İngiltere’nin İkilemi

Brexit, AB açısından, birçok farklı noktada etkisini hissettiren, siyasi olduğu kadar diğer birçok alana da nüfuz eden olumsuzlukları beraberinde getiren ve AB için “sonun başlangıcı” yakıştırmalarının yapılmasına sebebiyet veren bir olaydır.

Devam
Hukuk

Arabulucuk: Günümüz Hukukunda Arabuluculuğun Önemi

Herhangi bir sebeple, normal şartlarda sağlıklı iletişim kuramayan insanların tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi tarafından bir araya getirilerek uzlaştırmaya çabaları hukuk sistemizin işleyişi açısından önemli çözüm yöntemidir.

Devam
Hukuk

AB - Türkiye Geri Kabul Anlaşması Ve Hukukun Doğası

Hukuk alanında her maddenin zaman içerisinde aşınması ve açıklarının ortaya çıkması muhtemeldir. Bu hukukun doğasında vardır. Önemli olan bu açıklıkları iyi analiz ederek masada veya sahada kaybedilmiş bir davayı tekrar kazanabilme yeteneğine sahip olabilmektir.

Devam
Hukuk

Yeni Hükümet Sistemi: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Ve İhraçlar

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1924, 1961 ve 1982 anayasaları olmak üzere 3 farklı anayasa deneyimlemiştir.

Devam